วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สรุปความรู้ที่เรียน วันที่ 2 ก.ค.2556

อุปกรณ์เครื่องฉาย

 LCD โปรเจคเตอร์ จอมี 3 ลักษณะ

- จอสีขาวธรรมดา
- จอสีเงิน [ตามโรงภาพยนต์ จะกระจายแสงได้ดีกว่า]
- จอแก้ว


เครื่องฉายสไลด์ มี2 แบบ
- แบบวงกลม
- แบบเหลี่ยมเป็นแนวยาวเครื่องฉายโอเวอร์เฮด มี 2 แบบ [ฉายกระจายแบบโปร่งใส]
- แบบตั้งโต๊ะ
- แบบผกพาสำหรับหิ้ววิชวลไลเซอร์ Visualizer
- เป็นเครื่องมือที่สามารถแปลสัญญาณได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ประโยชน์ ของ วิชวลไลเซอร์
- สามารถเสนอวัสดุที่เป็น 3มิติ ได้
- สามารถใช้เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้
- สามารถให้ภาพได้ชัดเจนVDO โปรเจคเตอร์
อุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เป็นเครื่องฉายภาพจากสัญญานวิดีโอ ผ่านระบบเลนส์ไปยังฉากรับภาพ โดยใช้ไฟที่สว่างและจ้าในการฉายภาพ โดยเครื่องโปรเจกต์เตอร์รุ่นใหม่ สามารถแก้ไข ส่วนโค้งเว้า ความคมชัด ส่วนประกอบของภาพ และ อื่นๆ ด้วยการปรับโดยผู้ใช้เอง วิดีโอโปรเจกต์เตอร์ ถุกใช้อย่างกว้างขวางในการนำเสนองานในห้องประชุม ห้องเรียน หรือ แม้แต่ ใช้เป็น โฮมเทียเตอร์ โปรเจกต์เตอร์ จึงกลายเป็นที่นิยมและถูกใช้อย่างกว้างขวาง

ประโยชน์ ของ VDO โปรเจคเตอร์
- สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้


นางสาว สาวินี   อำภา 56115550138
สาขา ภาษาไทย